LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  คำศัพท์จีน-อังกฤษ จำตามหมวดหมู่   /  9ประโยคพาลูกอาบน้ำ

9ประโยคพาลูกอาบน้ำ

9ประโยคพาลูกอาบน้ำ
3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย
ได้เวลาอาบน้ำแล้ว มาอาบน้ำไปเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกันๆนะคะ^^
ถึงเวลาอาบน้ำแล้ว
到洗澡的时间了。
dào xǐzăo de shíjiān le
It’s time for a shower.
.
พวกเราไปอาบน้ำกันเถอะ
我们去洗澡吧。
wŏmen qù xǐzăo ba
let’s take a shower.
.
ถอดเสื้อผ้าออก
把衣服脱掉。
bă yīfu tuō diào
Take off your clothes.
.
เปิดฝักบัว
打开淋浴喷头。
dăkāi línyù pēntóu
Turn on the shower.
.
ปิดก๊อกน้ำ
关掉水龙头。
guān diào shuǐlóngtóu
Turn off the tap.
.
ถูสบู่ให้ทั่วตัว
把香皂擦在身上。
bǎ xiāngzào cā zài shēnshang
Rub the soap all over your body.
.
ล้างสบู่ออกให้หมด
把泡沫都洗掉。
bǎ pàomò dōu xǐ diào.
Wash all the bubbles off.
.
เช็ดตัวให้แห้ง
擦干你的身体。
cā gān nǐ de shēntǐ
Dry your body.
.
รีบใส่เสื้อผ้า
赶快穿上衣服。
gǎnkuài chuān shàng yīfu
Put on your clothes quickly.
 
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท