LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  คำศัพท์จีน-อังกฤษ จำตามหมวดหมู่   /  9 ประโยคพาลูกเข้านอน ภาษาจีน-อังกฤษ

9 ประโยคพาลูกเข้านอน ภาษาจีน-อังกฤษ

9 ประโยคพาลูกเข้านอน ภาษาจีน-อังกฤษ
อยากให้ลูกเก่งจีน ต้องพูดจีนกับลูกเยอะๆ เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่เป็นกิจวัตรประจำวัน วันนี้พาลูกเข้านอน พูดภาษาจีนกันนะคะ
ได้เวลานอนกลางวันแล้ว
该睡午觉了。
gāi shuì wǔjiào le
It’s time to take a nap.
ลูกดูง่วงนอนนะ
你看起来很困。
Nǐ kàn qǐlái hěn kùn.
You look sleepy.
ลูกเหนื่อยไหม
你累吗?
nǐ lèi ma?
Are you tired?
ได้เวลาเข้านอนแล้วค่ะ
上床时间到了。
shàngchuáng shíjiān dàole
Time to get into bed
แม่เล่านิทานให้ฟังนะ
妈妈给你讲故事。
māmā gěi nǐ jiǎng gùshì.
I’ll tell you a bedtime story.
นิทานจบแล้ว ลูกควรเข้านอนได้แล้ว
故事结束了。你该睡觉了。
gùshì jiéshùle. nǐ gāi shuìjiàole.
The story is over. You should sleep now.
ตอนนี้ดึกแล้ว ลูกต้องไปนอนเดี๋ยวนี้ค่ะ
现在太晚了, 你得睡觉了。
xiànzài tài wǎnle, nǐ děi shuìjiàole.
It’s late, you must go to bed now.
หลับตาแล้วนอนหลับฝันดีนะ
闭上眼睛,做个好梦吧。
bì shàng yǎnjīng, zuò gè hǎo mèng ba
Close your eyes and have a good dream.
ราตรีสวัสดิ์
晚安,睡个好觉。
wǎn’ān, shuì gè hǎo jiào.
Goodnight, Sleep tight.
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท