LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  คำศัพท์จีน-อังกฤษ จำตามหมวดหมู่   /  9ประโยคชวนลูกล้างมือ เป็นภาษาจีน

9ประโยคชวนลูกล้างมือ เป็นภาษาจีน

9ประโยคชวนลูกล้างมือ เป็นภาษาจีน
.
เชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ ยิ่งช่วงนี้แล้ว เด็กๆคงล้างมือกันเป็นประจำอยู่แล้ว
คุณพ่อคุณแม่ใช้กิจวัตรที่ทำบ่อยๆอยู่แล้ว แต่ลองเปลี่ยนมาพูดภาษาจีนกันนะคะ^^
มาล้างมือกันเถอะ
一起来洗手吧
yì qǐlái xǐshǒu ba
อี้ฉี่หลายสีโส่วป่ะ
คุณ/ลูกต้องล้างมือก่อน
你要先洗手
nǐ yào xiān xǐshǒu
หนี่เหย้าเซียนสีโส่ว
ก่อนกินข้าวต้องล้างมือ
吃饭之前要洗手
chīfàn zhīqián yào xǐshǒu
ชือฟั่นจือเฉียนเหย้าสีโส่ว
เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วต้องล้างมือ
上完厕所要洗手
shàng wán cèsuǒ yào xǐshǒu
ซ่างหวานเช่อสั่วเหย้าสีโส่ว
ล้างมือบ่อยๆ
经常洗手
jīngcháng xǐshǒu
จิงฉางสีโส่ว
ล้าง(มือ)อีกรอบ
再洗一遍
zài xǐ yíbiàn
จ้ายสี่อี๋เปี้ยน
มือของคุณ/ลูกสกปรกมาก รีบมาล้างมือเร็ว
你的手好脏, 快来洗手
nǐ de shǒu hào zàng, kuài lái xǐshǒu
หนี่เตอะโส่วห่าวจัง ไคว้หลายสีโส่ว
คุณ/ลูกเพิ่งไปจับอะไรมาตั้งเยอะ ในมือมีเชื้อโรคแน่นอน
你刚才碰了这么多东西,手上肯定有细菌的
nǐ gāngcái pèngle zhème duō dōngxī shǒu shàng kěndìng yǒu xìjùn de
หนี่กังฉายเพิ่งเลอะเจ้อเมอะตัวตงสิ โส่วซ่างเขิ่นติ้งโหย่วซี่จูวิน
เชื้อโรคมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอก
细菌是肉眼看不见的呢
xìjùn shì ròuyǎn kàn bùjiàn de ne
ซี่จูวินซื่อโร่วเหยี่ยนคั่นปู๋เจี้ยนเตอะเนอะ
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท