LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  Daily Sentence 1นาที อังกฤษ-จีน   /  มาล้างมือกันเถอะ มือสกปรกมีเชื้อโรค ภาษาจีนพูดว่า…

มาล้างมือกันเถอะ มือสกปรกมีเชื้อโรค ภาษาจีนพูดว่า…

เก่งจีนด้วยนิทาน
มาล้างมือกันเถอะ
มือสกปรกมีเชื้อโรค ภาษาจีนพูดว่า…
.
ก่อนกินอาหารทุกครั้ง เราต้องล้างมือ เพราะมือสกปรก มีเชื้อโรค
เราสามารถคุยกับลูกเรื่องโชคเป็นภาษาจีนได้ว่า
เธอต้องล้างมือก่อน
你要先洗手
nǐ yào xiān xǐshǒu
เธอเพิ่งไปจับอะไรมาตั้งเยอะ
你刚才碰了这么多东西
nǐ gāngcái pèngle zhème duō dōngxī
ในมือมีเชื้อโรคแน่ๆ
手上肯定有细菌的
shǒu shàng kěndìng yǒu xìjùn de
บนแทรมโพลีนมีเชื้อโรค
蹦蹦床上有细菌
bèng bèngchuáng shàng yǒu xìjùn
เชื้อโรคกระโดดมาบนมือของเธอ
细菌爬到你手上
xìjùn pá dào nǐ shǒu shàng
มาล้างมือด้วยกันเถอะ
一起来洗手吧
yì qǐlái xǐshǒu ba
ไม่ได้นะ
不可以
bù kěyǐ
ล้างมือ
洗手
xǐshǒu
ถูกต้อง
没错
méi cuò
เชื้อโรค
细菌
xìjùn
สะอาด
干净
gānjìng
ไม่เชื่อ
不信
bùxìn
สกปรก
zàng
ทำยังไงดี
怎么办
zěnme bàn
 
 
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท