LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  คำศัพท์จีน-อังกฤษ จำตามหมวดหมู่   /  7 ประโยคที่คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกคุยเรื่องเชื้อโรค และการดูแลตัวเอง เป็นภาษาจีนและอังกฤษ

7 ประโยคที่คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกคุยเรื่องเชื้อโรค และการดูแลตัวเอง เป็นภาษาจีนและอังกฤษ

7 ประโยคที่คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกคุยเรื่องเชื้อโรค และการดูแลตัวเอง เป็นภาษาจีนและอังกฤษแบบสั้นๆ เข้าใจได้ง่ายๆได้ค่ะ
 
ทุกที่มีเชื้อโรค
Germs are everywhere.
到处都有细菌.
dàochù dōu yǒu xìjùn. เต้าชู่โตวโหย่วซี่(จูวิน)
 
ล้างมือบ่อยๆ
Wash hands frequently.
常常洗手.
chángcháng xǐshǒu. ฉางฉางสีโส่ว
 
ใส่มาส์กตลอด
Always wear mask.
随时带上口罩
suíshí dài shàng kǒuzhào
สุยสือไต้ซ่างโข่วจ้าว
 
ปิดปากเมื่อจามหรือไอ
Cover your mouth when sneeze or cough.
打喷嚏或咳嗽时一定要捂住嘴.
dǎ pēntì huò késòu shí yīdìng yào wǔ zhù zuǐ. ต่าเพินที่หั้วเขอโซ้วสืออี๋ติ้งเย่าอู่จู้จุ่ย
 
ดื่มน้ำเยอะๆ
Drink a lot of water.
多喝水.
duō hē shuǐ. ตัวเฮอสุ่ย
 
กินผลไม้และผักเยอะๆ
Eat a lot of fruits and vegetables.
多吃水果和蔬菜.
duō chī shuǐguǒ hé shūcài. ตัวชือสุยกั่วเหอซูช่าย
 
ไม่แบ่งอาหารกัน
Do not share food.
不要分享食物.
bùyào fēnxiǎng shíwù
ปู๋เย่าเฟินเสี่ยงสืออู้
 
รักษาระยะห่าง
Keep distance.
保持距离
bǎochí jùlí ป่าวฉือ(จูวี้)หลี
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท