LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  ประโยคพูดกับลูกทุกวัน จีน-อังกฤษ   /  อยากเก่งภาษา ต้องฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน

อยากเก่งภาษา ต้องฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน

อยากเก่งภาษา
ต้องฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน
วันนี้เอา 9 คำกริยา
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มาฝากกันค่ะ
นำไปพูดกับลูกได้เลยนะคะ?
ดู / look
看 (kàn / คั่น)
ฟัง / listen
听 (tīng / ทิง)
พูด / speak
说 (shuō / ซัว)
เขียน / write
写 (xiě / ซี / เหยี่ยะ)
อ่าน / read
读 (dú / ตู๋)
กิน / eat
吃 (chī / ชือ)
ดื่ม / drink
喝 (hē / เฮอ)
นั่ง / sit
坐 (zuò / จั้ว)
นอน / sleep
睡觉 (shuìjiào / ซุ่ยเจี้ยว)
คืนนี้พาลูกเข้านอน
ลองเปลี่ยนจากคำว่านอนเป็น 睡觉 ซุ่ยเจี้ยว นะคะ
เพิ่มคำศัพท์ที่ใช้บ่อยแค่วันละคำ
แค่นี้ก็เก่งขึ้นได้แล้วค่ะ
นำไปใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้าง
กลับมาแชร์กันบ้างน้า
 
 
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท